Coneix el projecte Mistral

Una vivenda social que permet el desenvolupament d’habilitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, la inclusió social i el foment dels processos de presa de decisions i d’autoorganització dels seus i seues habitants.

Qualitat de vida

Desenvolupem intervencions planificades mitjançant intervencions individualitzades i col·lectives de caràcter social, educatiu, psicosocial o terapèutic, millorant la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, així com el seu benestar físic, social i psicològic.

Empoderament

Un dels principals elements que ens diferencien d’altres recursos residencials és que concebem que l’autonomia personal comprén l’empoderament per a la presa de decisions respecte al propi projecte de vida de cada persona.

Perspectiva de gènere

La promoció de la igualtat de gènere és present en totes les accions que desenvolupem, incloent-hi l’anàlisi, sensibilització, intervenció i avaluació, així com l’ús de llenguatge inclusiu i la formació en perspectiva de gènere.

Participació social

Col·laborem i treballem en xarxa amb la societat civil, entitats del tercer sector i altres institucions per a impulsar el desenvolupament integral, l’autodeterminació i inclusió comunitària de persones amb diversitat funcional promovent la seua participació social i comunitària.

Vivenda tutelada Lluerna

“Lluerna” és la nostra Vivenda Tutelada supervisada de 5 places en la qual fomentem la vida independent, autonomia i inclusió social de persones amb diversitat funcional a través d’una intervenció de caràcter integral orientada a una millora de la qualitat de vida. Registrada amb núm. 11023 en el registre General de Centres de serveis socials (Generalitat Valenciana). Autoritzada per Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.